Gewijzigde parkeersituatie Markt / Koningstraat te Steenwijk

donderdag 6 december 2018

Gewijzigde parkeersituatie Markt / Koningstraat te Steenwijk

Met de herinrichting van het Marktplein te Steenwijk is ook de verkeerssituatie Markt en Koningstraat veranderd.

Oude situatie
In de oude situatie was er op de Markt en in de Koningstraat een parkeerschijfzone (parkeertijd max ½ uur). Aan het begin van de Markt (gezien vanaf de Onnastraat), was er geen markering en mocht niet geparkeerd worden. Vervolgens waren er een twee gehandicaptenparkeerplaatsen. Op het deel daarna (ongeveer 2 auto’s lang) stond er ook geen markering en mocht ook niet worden geparkeerd. Op de rest van de weg (Markt/Koningstraat) waren er parkeervakken met een blauwe markering.

Nieuwe situatie
In de binnenstad gelden twee parkeerregimes

  • Eén aaneengesloten parkeerverbodszone in en rond de binnenstad;
  • Parkeerschijfzone op aangewezen straten en parkeerterreinen. Parkeren mag alleen in de vakken of langs een blauwe streep.

De nieuwe verkeerssituatie bij de Markt / Koningstraat valt in de parkeerverbod zone. Er is geen blauwe streep meer. Het parkeren langs de Markt en Koningstraat is niet meer toegestaan. Voor invaliden zijn aan het eind van de Koningstraat 2 parkeerplaatsen aangebracht. Laden en lossen langs de markt is toegestaan.

De komende weken (3 december 2018 t/m zaterdag 22 december 2018) zullen studenten van Landstede (in samenwerking met de gemeente) bezoekers van de binnenstad aanspreken op fout parkeergedrag. Zij zullen onder andere de nieuwe situatie uitleggen en mensen doorverwijzen naar een ander parkeergelegenheid. Daarnaast geven zij een flyer af over de gewijzigde situatie. Ook kentekens van ‘fout parkeerders’ worden bijgehouden.

markt steenwijk